Как се пише: финансово-икономически или финансовоикономически?

Правилно е да се пише полуслято – финансово-икономически, също и финансово-икономическа, финансово-икономическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (финансов и икономически < финанси и икономика). Идеите за промяна в данъчното облагане са пореден пример за непоследователната политика във финансово-икономическата сфера. Трима независими външни експерти ще изготвят […]