Как се пише: фирма изпълнител или фирма-изпълнител?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – фирма изпълнител, защото първото може да се членува: фирмата изпълнител. След като бъде избрана фирма изпълнител, ще започне изкърпването на асфалтовите настилки в квартала. Общината има неизплатени задължения към фирми изпълнители на стойност няколко милиона лева. Забележка: В източника е посочено само правилото, на което […]