Как се пише: фирмения или фирменния?

Правилно е да се пише с едно н – фирмения. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното фирмен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно […]