Как се пише: форсмажор, форс-мажор или форс мажор?

Правилно е да се пише слято – форсмажор, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в българския език. Думата е заета от френски – force majeure. Правният термин за форсмажор, предвиден в чл. 306 от Търговския закон, е непреодолима сила, непредвидено или […]