Как се пише: фрийлансър или фрилансър?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, 478 – 479 има речникова статия за фрийлансър. В края на статията е добавено: „Друга форма: фрилансър“. Думата е заета […]