Как се пише: фалшив или фълшив?

Правилно е да се пише фалшив, също и фалшива, фалшиво, фалшиви. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме фалш, следователно се пише фалшив. Притежателят на търговската марка е потвърдил, че тестваният прах за пране е фалшив. Престъпната група е изготвяла фалшиви документи.