Как се пише: фърмуер или фърмуеър?

Правописът на тази дума не е изрично нормиран в БЕРОН. Официален правописен речник онлайн. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, 480 – 481 има речникова статия за фърмуер. Думата е заета от английски – firmware. Имаше проблем с тази версия на […]