Как се пише: хаос или хаус?

Това са две различни думи. Съществителното хаос означава ’безредие, бъркотия’. Думата има латински (chaos) или гръцки произход (χάος).   Всичко беше в хаос и книгите лежаха разпилени на изящния килим. Два неработещи асансьора предизвикаха хаос в благоевградската поликлиника. Съществителното хаус се употребява за означаване на модерен стил в електронната музика. Думата произхожда от английското собствено […]