Как се пише: хечбек или хетчбек?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 487 има речникова статия за хечбек. В края на статията е добавено: „Друга форма: хетчбек“. Думата е заета от […]