Как се пише: хоноруван или хонорован?

Правилно е да се пише хоноруван, също и хонорувана, хонорувано, хонорувани. От 1998 г. музикантът е хоноруван преподавател в НБУ. Тази вакантна длъжност щатна ли е, или хонорувана?