Как се пише: храм-паметник, хрампаметник или храм паметник?

Това сложно съществително име се пише полуслято – храм-паметник, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: храм-паметникът, храм-паметници. Строежът на храм-паметника „Св. Александър Невски“ започва през 1904 г. и завършва през 1912 г. Храм-паметникът „Св. Сава“ в Белград е в […]