Как се пише: хранително-вкусов, хранителновкусов или хранително вкусов?

Правилно е да се пише полуслято – хранително-вкусов, също и хранително-вкусова, хранително-вкусово, хранително-вкусови. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. В началото на XX век Пловдив израства като голям промишлен и търговски център със силно развита лека и хранително-вкусова промишленост. Хранително-вкусовият сектор беше засегнат от повишаването на цената […]