Как се пише християнство – с малка или с главна буква?

Правилно е да се пише с малка буква, защото е название на религия. Армения е първата държава в света, приела християнството като официална религия. Основните направления в християнството са три: православие, католицизъм и протестантство.

Как се пише: християнство или христианство?

Правилно е да се пише християнство. Това е изключение от правилото, че в средисловието на думи от чужд произход се пише -иа-. Достоевски приема християнството преди всичко като религия на любовта. Християнството се разпространява в Армения през I в.сл.Хр.