Как се пише: художественотворчески или художествено-творчески?

Това прилагателно име се пише слято – художественотворчески, също и художественотворческа, художественотворческо, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – художествено творчество. През 2008 г. Нора Николаева е удостоена с наградата „Златна лира” за високи художественотворчески постижения. Заниманията за децата са разделени в три направления: художественотворческо, спортно и научнопознавателно.