Как се пише: Цар-Петрово или Цар Петрово?

Това сложно прилагателно име се пише по два начина: По правило прилагателни имена на -ов, -ев, образувани от собствени имена, придружени от названия на титли и звания, се пишат полуслято (с дефис, т.е. с малко тире).   Манастирът е много стар – възникнал е по цар-Петрово време. Този Бай-Ганьов тарикатлък се превърна в мото на […]