Как се пише: църковно-религиозен, църковнорелигиозен или църковно религиозен?

Правилно е да се пише полуслято – църковно-религиозен, също и църковно-религиозна, църковно-религиозно, църковно-религиозни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. Българските пратеници представят на папа Николай I списък от 115 въпроса, които засягат уреждането на църковно-религиозния живот. След Великата схизма през 1054 г. окончателно се утвърждава съществуването на […]