Как се пише: целостността или цялостността?

Правилно е да се пише целостността – членувана форма на цялостност. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия: 1) я се намира в сричка под ударение; 2) сричката след […]