Как се пише: чакам или чекам?

Правилно е да се пише чакам. Всички хора около мен чакаха кротко, никой никого не пререждаше. Ако стоиш и чакаш всичко да стане от само себе си, мечтите ти ще си останат само мечти. Докато чаках да стане време за срещата, си взех капучино от кафе автомата.