Как се пише: чардак или чердак?

Правилно е да се пише чардак, мн.ч. чардаци. Думата е заета от персийски чрез турски – çardak. Пиеха кафе на широк чардак, надвесен над морето. (Хр. Калчев, „Белия дявол. Синове“) Под чардаците на старите къщи се срещат тук-там табели „Продава се“.