Как се пише: частноправен или частно-правен?

Това прилагателно име се пише слято – частноправен, също и частноправна, частноправно, частноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – частно право. В случая идеята на ответното дружество е да използва НАП, за да събере едно свое частноправно вземане. При наличие на международен елемент в частноправните отношения се прилага съответният […]