Как се пише: чардак или чердак?

Правилно е да се пише чардак, мн.ч. чардаци. Думата е заета от персийски чрез турски – çardak. Под стряхата на чардака се стрелна лястовица и се изгуби някъде над зелените върхове на дървесата в градината. Под чардаците на старите къщи се срещат тук-там табели „Продава се“.