Как се пише: църква или черква?

Двете форми са дублетни: църква/черква, мн.ч. църкви/черкви. През ХV век мощите на св. Климент са пренесени в църквата/черквата „Света Богородица Перивлепта“. На хълма Трапезица са били разположени домовете на болярите и на висшето духовенство, както и много църкви/черкви.