Как се пише: черно-бял или чернобял?

Правилно е да се пише полуслято – черно-бял, също и черно-бяла, черно-бяло, черно-бели. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. Черно-бялата фотография изживява истински ренесанс в дигиталната ера. За хората, които мислят в черно-бяло, има само правилно и грешно.