Как се пише: честна, честно, честни или чесна, чесно, чесни?

Правилно е да се пише честна, честно, честни, честния, честният. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: честна/чесна – честен, има т, следователно се пише честна. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, […]