Как се пише: честност или чесност?

Правилно е да се пише честност. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: честност/чесност – честен, има т, следователно се пише честност. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, следователно се пише опасност. […]