Пише ли се запетая при честно казано и казано честно?

Почти винаги честно казано и казано честно се употребяват като вметнати части* и се отделят със запетаи от останалите части на изречението.   Опасността в случая е, честно казано, хипотетична. Трудно ми е да си спомня чертите на лицето му, честно казано. Честно казано, би било добре да си сложиш по-ярко червило. Казано честно, всичко […]