Как се пише: четиринайсет, четиринадесет или четиринайсе?

Правилно е да се пише четиринайсет или четиринадесет. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на четиринайсет. Формата четиринайсе е неправилна. Студентите в този университет се обучават по четиринайсет/четиринадесет специалности. Четиринайсет/Четиринадесет процента от румънците смятат, че властите ги следят.