Как се пише: чешки или чехски?

Правилно е да се пише чешки, също и чешка, чешко. Когато наставката -ски се свързва с основа, завършваща на х, съгласната с от наставката изпада, а съгласната х се променя в ш: чех + -ски > чеш-(с)ки > чешки. Чешкият културен център организира детски дни, посветени на анимационния герой Къртичето. Сред видните чешки дисиденти са […]