Как се пише: чешмяна или чешмена?

Двете форми са дублетни и може да се употребяват в книжовната реч: чешмяна/чешмена, също и чешмян/чешмен, чешмяно/чешмено, чешмяни/чешмени. Според източника, посочен по-долу, препоръчителната форма е чешмена. В езиковата практика обаче тази форма се среща много рядко, а в Българския национален корпус съотношението между употребите на чешмяна и чешмена е 72:3. Напълнете каната с чешмяна/чешмена вода […]