Как се пише: двама членове или два члена?

В зависимост от конкретното значение на думата член се употребяват различни нейни форми след числителни бройни имена (два, пет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (четири-пет, десет-двайсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова.  Когато думата означава лице (човек), се употребява обикновената форма за мн.ч. членове.   През последната седмица трима членове на […]