Как се пише: прахът, праха или прахта?

Родът на съществителното име прах се колебае. Когато става въпрос за дребни частици във въздуха, които се натрупват по улиците или по предметите вкъщи, може да се употребява и в женски, и в мъжки род:   Търговци от пазара се оплакват, че уличният прах/уличната прах съсипва здравето им и поврежда стоката. Вместо да висиш пред […]

Как се пише: юбилярят или юбилярът?

Правилно е да се пише юбилярят, също и юбиляря, тъй като съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я. В камерната зала на Драматичния театър „Стефан Киров“ юбилярят Антон Дончев се срещна с граждани, събратя по перо и почитатели на българската книга. С приветствия към юбиляря се обърнаха кметът и някои от присъстващите на […]

Как се членува думата газ – газът/газа или газта?

Тук става дума за три съществителни имена с различно значение, които се различават и по род. Съществителното име газ е от мъжки род и се членува газът/газа, когато се употребява със значение:   а) вещество във въздухообразно състояние;   б) горящо газообразно или парообразно вещество, употребявано за осветление, отопление, в качеството на двигателна сила и […]