Как се пише: шезлонги или шезлонзи?

Правилно е да се пише шезлонги (форма за мн.ч. на шезлонг). Думата е заета от френски – chaisе longue ’дълъг стол’. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя. Ако отидете следобед на басейна, няма да намерите свободни шезлонги. Десетки шезлонги и чадъри на плажа са […]