Как се пише: шейсети или шестдесети?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – шейсети/шестдесети, също и шейсета/шестдесета, шейсето/шестдесето. Препоръчителна е употребата на шейсети. След шейсетата/шестдесетата година са нужни особени сили, за да започнеш още веднъж отново. (Стефан Цвайг) Шейсетият/Шестдесетият рожден ден на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора събра много гости от града и […]