Как се пише: шоу звезда, шоу-звезда или шоузвезда?

Правилно е да се пише разделно – шоу звезда, мн.ч. шоу звезди, или слято – шоузвезда, мн.ч. шоузвезди. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Не се изживявам като някаква голяма шоу звезда/шоузвезда, […]