Как се пише: шоу програма, шоу-програма или шоупрограма?

Правилно е да се пише разделно – шоу програма, мн.ч. шоу програми, или слято – шоупрограми, мн.ч. шоупрограми. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Последната инициатива от кампанията „Безопасни улици“ ще бъде […]