Как се пише: щастлив или щаслив?

Правилно е да се пише щастлив, също и щастлива, щастливо, щастливи. Проверка на правописа при групи от съгласни се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: щастлив/щаслив – щастие, има т, следователно се пише щастие. В този щастлив миг нищо не я […]