Как се пише: що-годе, щогоде или що годе?

Това наречие се пише полуслято – що-годе.   Холът не е голям и е що-годе светъл. Мерцедесът върви що-годе добре, но цената ми се струва висока. Наречията и неопределителните местоимения, образувани с частиците еди, годе и що, се пишат полуслято.   еди-къде, еди-що, току-що, кой-годе