Как се пише: ъгъл или ъгал?

Правилно е да се пише ъгъл. При думите, които имат завършек -ъл, проверка може да се направи с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна изпада, във формата за ед.ч. се пише ъ: ъгли, следователно в ед.ч. е ъгъл. В ъгъла на залата забелязах изящна китайска ваза. Днес се разходихме до „Айко“ и си купихме кухненски […]