Как се пише: акъл или ъкъл?

Правилно е да се пише акъл. Думата е разговорна. Заета е от арабски чрез турски – akıl. Виж му акъла, па му крой капа! Не ми давай акъл как да живея!