Как се пише: юдаизъм или иудаизъм?

Правилно е да се пише юдаизъм. Йерусалим е свещен град за трите основни авраамически религии – християнството, юдаизма и исляма. Йом Кипур – Денят на изкуплението, се смята за най-големия празник в юдаизма.