Как се пише: ядрено-магнитен, ядреномагнитен или ядрено магнитен?

Правилно е да се пише полуслято – ядрено-магнитен, също и ядрено-магнитна, ядрено-магнитно, ядрено-магнитни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (ядрен и магнитен). Изследването с ядрено-магнитен резонанс е високоспециализирано и е част от образната диагностика. Апаратът за ядрено-магнитна томография е единствен по рода си на територията на община […]