Как се пише: ярост или ярос?

Правилно е да се пише ярост. Проверка на правописа се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: ярост/ярос – яростен, има т, следователно се пише ярост. Ако детето счупи нещо, не изпадайте в ярост. Беше дошъл тук изпълнен с‎ ярост срещу крадците […]