Как се пише: яхтклуб, яхт-клуб или яхт клуб?

Правилно е да се пише слято – яхтклуб, мн.ч. яхтклубове. Една от луксозните придобивки на яхтклуба във Варна ще бъде нова платформа за около 20 – 30 яхти. Необходими са били няколкомесечни разговори с яхтклубовете в страната, за да се възстанови традиционното състезание.