Как се пише: 100-процентов, 100 процентов или 100процентов?

Правилно е да се пише 100-процентов, също и 100-процентова, 100-процентово, 100-процентови. Когато първата част на сложно прилагателно име е означено с цифри, то се пише полуслято (с малко тире). Заради засилени мерки за сигурност гръцките власти са въвели 100-процентов граничен контрол. Министърът заяви, че са били извършвани 100-процентови авансови плащания по договори.