Как се пише: надълго или на дълго?

Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – надълго.   Никак не обичам да говоря надълго и нашироко за себе си. Иззад далечните хребети ослепително плисна изплавалото слънце и подгони надълго по планините сини сенки. Филето се разрязва надълго по средата. Град Вупертал е разположен надълго по течението на река Вупер и околните хълмове. […]