Как се пише: тълкувание или тълкование?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч – тълкувание/тълкование, мн.ч. тълкувания/тълкования. Препоръчителна е употребата на тълкувание.

В трагедията „Едип цар“ Софокъл предлага ново тълкувание/тълкование на известния мит.
Чаталарският надпис на хан Омуртаг е силно повреден на някои места и това води до различни тълкувания/тълкования на текста.