Как се пише: тъмнозелен, тъмно-зелен или тъмно зелен?

 • Правилно е да се пише слято – тъмнозелен, също и тъмнозелена, тъмнозелено, тъмнозелени.
   
  Листата на червената боровинка са тъмнозелени отгоре, а отдолу – светлозелени, с тъмни точици.
  Тъмнозеленият цвят бил мъжествен и се асоциирал с богатството.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен