Как се пише: татус или татос?

Думата липсва в БЕРОН. Официален правописен речник онлайн. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 426 има речникова статия за татус. Думата е заета от английски – tattoos (мн.ч. на tattoo).

А можеш ли да се похвалиш с нещо друго, освен с новия си татус?
Разгледай каталозите с татуси в интернет – все ще намериш нещо, което да ти хареса.