Как се пише: текст или текс?

Правилно е да се пише текст. Правописът на думата може да се провери с друга нейна форма, в която след проблемната съгласна има гласна – казваме текстове, следователно се пише текст. Думата е заета от руски (текст) или френски (texte), но има латински произход – textus ’свързан’.

Този текст просто не може да е създаден от начинаещ писател.
Оцелелият текст е от ІХ в., а езиковите му особености отнасят първоначалното му съставяне към VІІ в.