Как се пише: телефонния или телефония?

 • Когато думата представлява прилагателно име, се пише с двойно нтелефонния (ударението пада на о). За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (телефонен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно нтелефонният, телефонния, телефонна, телефонно, телефонни.
   
  Да вземеш телефонния номер на едно момиче, със сигурност не е лесна работа.
  Само с едно телефонно обаждане в офиса ни може да получите подробна информация за предлаганите от нас услуги.

 • Когато думата представлява съществително име, се пише с едно нтелефония (ударението пада на и).
   
  Компанията представи прогнози за глобалното развитие на пазара за интернет телефония до 2015 г.
  Отдавна смартфоните не са само телефони и телефонията просто е една от многото възможности, които предлагат.